ELEKTRONSKE CIGARETE NE UMANJUJU DOTOK KRVI I KISEONIKA U SRCE!

Za razliku od duhanskih, konzumiranje elektronskih cigareta ne izaziva trenutni efekat smanjenja dotoka krvi i kiseonika u srce, pokazali su rezultati nove studije predstavljenje na kongresu Evropskog udruženje kardiologa u Amsterdamu.

Istraživaci Klinike za kardiohirurgiji pri atinskom centru Onazis, na celu sa doktorom Konstantinosom Farsalinosom, ispitivali su uticaj korištenja e-cigareta na sposobnost srčanih arterija da srce snabdjevaju krvlju i kiseonikom.

Studijom je obuhvaceno 60 učesnika – 30 pušača i 30 konzumenata elektronskih cigareta.
Pušači su testirani poslije pušenja dvije cigarete, a dan kasnije i poslije 15 minuta konzumiranja elektronske cigarete, napunjene tecnošću sa 18 mg nikotina. Mjerenje dotoka krvi i kiseonika u srce, kod pušača je obavljeno prije i poslije konzumiranja duhanskih i e-cigareta.
Korisnici elektronskih cigareta, konzumirali su e-cigaretu, punjenu tecnošću sa istom kolicinom nikotina i u istom vremenskom periodu od 15 minuta. Kod njih je dotok krvi i kiseonika u srce mjeren prije i poslije korištenja e-cigarete.

- Ovo je, inače prva studija kojom je ispitan uticaj konzumiranja elektronskih cigareta na dotok krvi i kiseonika u srce. Poznato je da pušenje trenutno umanjuje sposobnost srčanih arterija da snabdeju srce krvlju i kiseonikom. Cilj ove studije bio je da utvrdimo da li sličan efekat proizvode i elektronske cigarete.- rekao je vođa istraživačkog tima dr Farsalinos.

Poslije pušenja dvije duvanske cigarete, kod učesnika studije je primjećeno smanjenje dotoka krvi i kiseonika do srca od 16% , kao i povjećanje otpora dotoku od čak 19 %.
Međutim, poslije konzumiranja elektronskih cigareta kod korisnika nije bilo nikakve razlike u dotoku krvi i kiseonika do srca, niti u povećanju otpora – u poredenju sa rezultatima prethodnog mjerenja.
- Rezultati su impresivni i pokazuju da, za razliku od duhana, elektronske cigarete ne utiču na dotok kiseonika i krvi u srce. Iako je trenutno nemoguće procjeniti efekte dugogodišnje upotrebe e-cigareta, dostupni dokazi nedvosmisleno potvrđuju da su one daleko manje štetne od duhanskih – istakao je dr Farsalinos.