ISTRAŽIVANJA DOKAZUJU BENEFITE ELEKTRONSKIH CIGARETA

Najnoviji podaci SZO (Svjetske zdravstvene organizacije) pokazuju da je pušenje i dalje bolest broj 1 koja se može spriječiti, a svake godine ubija sedam miliona ljudi širom svijeta.

Senior predavač sa Univerziteta Suri dr Aleksis Bejli je predstavio preliminarne rezultate svog istraživanja o e-cigaretama na konferenciji Društva za istraživanje nikotina i duhana oktobra 2018. godine u Minhenu.

U Velikoj Britaniji je došlo do meteorskog porasta upotrebe električnih cigareta od njihovog uvođenja 2006. godine. Pušači koriste e-cigarete da bi im pomogle da prestanu da puše, a procjenjuje se da ima 3,2 miliona korisnika e-cigareta samo u Velikoj Britaniji.

Međutim - bezbjednost upotrebe e-cigareta bila je predmet rasprave. Opservaciona studija dr Bejlija "SmokeFreeBrain" procijenila je efekte koji iskuse dugogodišnji pušači kada prelaze sa cigareta na e-cigaretu tokom 28 dana (u periodu dok traje Stoptober - kampanja Ministarstva zdravlja Engleske). Tim je mjerio nekoliko parametara - uključujući psihometrijske, kardiovaskularne, kvalitet života, aktivnost mozga i biomarkere toksičnosti.

Nalazi 31 ispitanika koji su uspješno završili studiju pokazali su suptilne, ali značajne promjene psihometrijskih parametara i značajno smanjenje biomarkera toksičnosti. Prelaskom sa cigareta na e-cigaretu smanjena je žudnja za nikotinom i smanjena je aktivnost područja mozga povezana sa zavisnošću. Takođe smanjeni su i specifični nitrozamini - biomarkeri toksičnosti.

Dr Bejli je rekao: „Naši preliminarni rezultati podržavaju elektronske cigarete kao efikasan način prestanka pušenja, kao i to da veoma brzo dovode do korisnih promjena u psihometrijskom zdravlju ali i da smanjuju žudnju za pušenjem."