SA ELEKTRONSKIM CIGARETAMA NEMA EFEKTA PASIVNOG PUŠENJA


Elektronska cigareta je zaista sigurnija alternativa duhanskim cigaretama. Pročitajte ispitivanje naučnika (Dr. G. Romagna, L. Zabarini, L. Baribelo, E, Bocchietto, S. Todeschi, E. Caravati) koji pripadaju laboratoriji za hemijska i toksiokološka istraživanja ABICH S.l.r i naučnika Dr. K. Farasalinos koji pripada Onazisovom Centru za kardiohirurgiju u Atini o određivanju svojstva hemijskih supstanci koje se ispuštaju u životnu sredinu prilikom korištenja elektronskih cigareta. Tokom ispitivanja korištene su isključivo Flavour Art tečnosti za elektronske cigarete.